janettegronfors Tutkaillen ihmisiä, asioita, ilmiöitä, yhteiskuntaa läheltä ja kaukaa

'Romanit hoitakoon itseään koskevat asiat itse'

Suomen romanit ovat tuuliajolla. Viranomaiset luulevat tekevänsä isonkin palveluksen Suomen romaniväestölle pitäessään edelleenkin toimintamallin 'romanit hoitakoon itseään koskevat asiat itse' olemassa. 

Integraatio ja inkluusio, ne sanahirviöt, jotka eivät vain aukea, ei puolin eikä toisin, ei reilun viidensadan vuoden yhteiselonkaan jälkeen.

Peräänkuulutan selvitystä siitä, kuinka romanit syrjivät toisiansa työnhaussa ja kiusaavat toisiaan monissa muissakin asioissa, myös työpaikoilla sekä avoimesta, monien tiedossa olevasta nepotismista, jossa sukulaisuus, tiettyyn 'uskonnolliseen ryhmittymään' kuuluminen ovat perusteena työpaikan/luottamustehtävän saamiselle. Pätevyys on toisarvoista?

Ongelmallista on myös se, että valta otetaan usein omiin käsiin saadakseen itselle mieluisia päätöksiä, asemia, tehtäviä. Viranomaisia, yhteistyötahoja pelotellaan niin, että romanikulttuuri esitellään heille pelottavana ja mystisenä ja sen vuoksi heidän tekemät päätökset ovat pahimmillaan myös syrjiviä, eivätkä he edes itse ymmärrä sitä. Eikö romaneilla pelottelu ja toistepäin ole aikapäiviä sitten mennyt jo ohi?

Osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen kentässä, ei myöskään politiikan tekemisessä, toimi enää se, että vähemmistöryhmä laittaa itse oman yhteisönsä jäsenille esteitä ja kapuloita rattaisiin, saadakseen itse itselleen henkilökohtaisen kunnian tai aseman, jota ei ole ansainnut. Yhteistyön tekeminen tasavertaisesti, yhdenvertaisesti, rehellisesti ja hyvässä hengessä muiden toimijoiden kanssa on tätä päivää. Se on opeteltava, jos ei sitä ennestään osaa.

Tiedän, että romanit eivät ole ainut ryhmä Suomessa, jolla on tämä sama ongelma. Läpinäkyvyys niin työnhaussa ja siihen liittyvissä prosesseissa kuin muussakin kanssakäymisessä vaikkapa järjestötoiminnassa on edellytys mm. julkisen rahan saamiselle ja käyttämiselle. 

Tämä edellä kerrottu tekee entistä vaikeammaksi romaniväestön työllistymisen muuhun kuin oman ryhmänsä asioiden hoitamiseen esimerkiksi projekteissa ja yhdistyksissä. Käytännössä pääväestö palkkaa niin ikään romanitaustaisen mieluiten vain 'romanihankkeisiin'. Korkeakoulutettuja romaneja on Suomessa edellenkin kovin vähän, ja valitettavan usein heidät nähdään liian usein vain oman ryhmänsä edustajina (kokemusasiantuntijoina) ei, usean eri alan ammattilaisena,vaikka he sitä olisivatkin. Näin vahvistetaan jälleen välimatkan kasvattamisen pääväestöön, ammatillisuuteen, yhdenvertaisuuteen, yhteisölliseen kehittymiseen, positiivisiin muutoksiin, toisten ihmisten arvostamiseen ja moneen muuhunkin asiaan. Luonnollisesti, romaniväestön edustus on oltava heitä koskevissa asioissa, mutta ammattitaidosta ja objektiivisuudesta tinkimättä.

Etninen tai muu vähemmistötausta ei tee automaattisesti kenestäkään asiantuntijaa, kokemusasiantuntijan ehkä, mutta toivottavasti muuksikin koulutuksen ja kokemuksen myötä ja silloin vähemmistötausta tulee siinä mahdollisesti 'boonuksena'. Romaniväestön koulutustaso nousee ajan kanssa, hitaasti, mutta toivottavasti varmasti. Koulutuksista saa Suomessa viralliset todistukset, jotka mahdollistavat edelleen työpaikkojen saamisen, jatkossa toivottavasti ilman pelkoa siitä, että  sukunimi päättää hakuprosessin ennenkuin se on edes kunnolla alkanutkaan.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Vähemmistöjen tulee noudattaa tätä samaa lakia eikä vain vaatia lain yksipuolista noudattamista heihin nähden - tämä koskee myös Suomen romaniväestöä!

Minusta vuosikymmeniä rakennettu 'itseaiheutettu, viranomaisten suotuisalla myötävaikutuksella, segregaatio' on tällä hetkellä voimissaan ja todella hälyyttävä, sillä se tekee tulevien sukupolvien elämän yhdenvertaisina suomalaisina vielä vaikeammaksi!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat